Verhuur Shelter aan personen/teams

Announcements

Verhuur Shelter aan personen/teams

Postby TOMCAT on 22 Apr 2014, 20:33

Voortaan stelt Airsoft For All zijn beleid t.o.v. het verhuren aan team/spelers bij, dit weliswaar in beperkte mate.
Dit weliswaar onder strikte regels (oa het tekenen van een contract). Dit contract is beschikbaar door een mail te sturen naar tomcat@airsoft.be maar staat ook op het forum van A4A.

De andere 2 wekelijkse skirms zullen door A4A blijvend worden georganiseerd zoals in het verleden.

De huurprijs voor de shelter werd vastgelegd op 10 euro per speler met dus een minimum van 220 euro per dag. Tevens werd er een maximum vastgesteld (20 €) dat de organiserende persoon mag aanrekenen aan de deelnemende spelers dit om misbruik te vermijden.

Voor meer info hieromtrent evenals het vastleggen van data mail naar tomcat@airsoft.be of via pm.
TOMCAT
 
Posts: 1879
Joined: 29 Jul 2009, 13:08
Location: Brugge die scone

Re: Verhuur Shelter aan personen/teams

Postby TOMCAT on 22 Apr 2014, 20:34

Het contract dat ondertekend moet worden is als volgt:

Overeenkomst tussen ondergetekenden:

1) Airsoft For All VZW, Cyriel Tangheplein 11, 8870 Izegem, hieronder genoemd “Verhuurder”
2) .............................................................................................., hieronder genoemd “huurder”Voor de huur van het airsoftterrein gelegen te Meulestraat 14-16 te Bavegem op datum van
..................... (verder de huurdatum genoemd)

De huurder gaat akkoord met volgende reglementen die op de huur van het gebouw van toepassing zijn:

1) De huurprijs is vastgesteld op 10 euro per speler met een minimum van 220 euro per dag. De betaling van de minimumprijs zijnde 220 euro per dag werd gestort op rekening van Airsoft For All: BE48 0015 9252 9327 binnen de 3 dagen na de bekendmaking dat de huur is toegezegd aan de huurder. Wordt hieraan niet voldaan binnen de 3 dagen dan wordt overeenkomst nietig verklaard en als niet bestaand beschouwd.
2) Er wordt maximum 20 € per dag deelnameprijs gerekend aan de deelnemers.
3) Iedereen komt in burgerkledij naar de evenementen. Omkleden gebeurt ter plaatse, hetzelfde geld voor het vertrek na het evenement. Het dragen van uitrusting van en naar de evenementen is verboden.
4) Replica's worden van en naar het evenement vervoerd in een afgesloten doos of tas, de laders niet bij de replica’s, zoals voorgeschreven door de wapenwet. De replica's worden in de tas het gebouw binnen en buiten gebracht.
5) Het is enkel toegelaten om in het gebouw te spelen, in de speelhal, niet buiten.
6) De veiligheidsregels zullen ten allen tijde gerespecteerd worden. Deze regels zijn als volgt vastgelegd:
Het dragen van een veiligheidsmasker of veiligheidsbril is ten allen tijde verplicht, behalve binnen de omkleedzone die duidelijk gemarkeerd is (refter en trap). Een veiligheidsbril dragen ipv een veiligheidsmasker is de keuze van de gebruiker die door de huurder op de hoogte is gesteld van de mogelijke risico's voor letsels aan mond, oren, tanden en andere niet bedekte plaatsen van het hoofd.
De veiligheidszone wordt enkel betreden met een airsoft replica dat niet geladen is en 3x leeggeschoten is in de daartoe voorziene ton die zich buiten de veiligheidszone bevindt en op de "SAFE" stand is gezet. Het is ten strengste verboden om binnen of naar de veiligheidszone te schieten. Het is aan de huurder om hierop toe te zien
7) Er wordt niet gespeeld met pistolen, shotguns, semi of automatische airsoftwapens waarvan de kracht de 350 fps overschrijdt (met een marge van 10 fps). De fps regels gelden met bb's van 0.20 g. Voor de start van ieder evenement zal elke airsoftreplica aan een zogenaamde fps test worden onderworpen. Schiet er een replica te hard, dan wordt deze uitgesloten van gebruik tijdens het evenement. Na het evenement krijgt de eigenaar zijn replica terug. Het is aan de huurder om deze fps test te organiseren voor aanvang van de airsoft-spellen.
8) Echte wapens of munitie zijn ten strengste verboden zowel op de parking als in het gebouw (zie wapenwet)
9) Op het terrein is het verboden:
-) Om, behalve een aansteker om te roken of om een klein campinggastoestel aan te steken, op het even welke andere wijze vuur te maken.
-) Explosieven, rookbommen, bommetjes te gebruiken.
-) Alcoholische dranken te nuttigen.
-) Intoxicerende stoffen te nuttigen (Drugs)
10) Er wordt enkel met biologische afbreekbare bb’s gespeeld die goedgekeurd zijn door het AAB.
11) Het is aan de huurder om erop toe te zien dat de veiligheid gewaarborgd blijft tijdens het evenement.
12) Airsoft For All kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich voordoen tijdens het evenement georganiseerd door de verhuurder.
13) De toezichthouder van Airsoft For All mag kosteloos deelnemen aan dit evenement indien hij daarvoor opteert.
14) Elke deelnemende speler dient minimum 18 jaar oud te zijn.
15) Bovenstaande regels betekenen geenszins een limitatieve opsomming van wat kan of niet kan. De toezichthouder van Airsoft For All die aanwezig is tijdens het evenement heeft het recht nog niet nader bepaalde zaken te verbieden op de evenementen. Dit zal echter steeds gecommuniceerd worden en is ter bevordering van het goede & incidentvrije verloop van het evenement.
TOMCAT
 
Posts: 1879
Joined: 29 Jul 2009, 13:08
Location: Brugge die scone

Re: Verhuur Shelter aan personen/teams

Postby TOMCAT on 16 Jan 2015, 14:36

Voor bespreking beschikbare data gelieve te mailen naar tomcat@airsoft.be. Best stel je zelf een datum voor en kijken wij of de shelter die dag beschikbaar is en of er een vrijwilliger van A4A zich die dag kan vrijmaken.

Indien beide positief en contract getekend en voorschot betaald is het event definitief vastgepint in de agenda van A4A en de shelter.
TOMCAT
 
Posts: 1879
Joined: 29 Jul 2009, 13:08
Location: Brugge die scone


Return to Announcements

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron